#0183 Wetland Center

Site
Fetsund, Norway
Planning / Realized
Competition entry (2020)
Client
Museene i Akershus (MiA)
Size
6.700m2
Team
Malarchitecture (Mirza Mujezinovic) with Natowa (Naofumi Namba, Kaori Watanabe)


From the competition proposal:

"Vår intensjon er å skape et stedstilpasset og utadvendt museum- og kompetansesenter som formidler kunnskap om deltaets tilstedeværelse, endring og historie. Vi ønsker å tilrettelegge for en unik opplevelse av situasjonen hvor nærheten til elvelandskapet settes i relasjon til husets indre. Når man beveger seg rundt i byggets utstillingsarealer kan man se elva. Når man blir undervist om fløting, våtmark og stedets historiske utvikling er elva i bakgrunnen. Vår arkitektoniske ambisjon er å koreografere kunnskapsformidlingen inn i elvelandskapet. Gjennom byggets arkitektur ønsker vi derfor å påvirke måten historiefortellingen skjer. Derfor tenkes huset som en fortellermaskin. Her formidles det historier om kulturlandskapet samtidig som man beskuer nåtidens delta fra flere perspektiver; fra bakken, hovednivået, utstillingsrommene og takterrassen. Å vandre rundt i bygget, med den eksponeringen mot omgivelsene, kan sammenlignes med opplevelsen til et barn på en karusellhest. Barnet flyter rundt; erfarer den sirkulære bevegelsen; ser andre barn i karusellen og omgivelsene rundt seg. Dette etterlater vanligvis et fantasifullt inntrykk risset i hukommelsen. Vårt mål er at et besøk på senteret blir vanskelig å glemme både med tanke på ervervet ny kunnskap og opplevelse av huset ved elva.

Vårt grep går utpå å foreslå en kompakt toetasjes bygningskropp bestående av to deler: et sylindrisk hovedvolum som huser hovedinngang, utstilling og undervisning, forbundet med et rektangulært volum med drift og kontorfunksjon. Delvolumene er forskjøvet i forhold til hverandre, noe som resulterer i tydelig differensierte utendørssoner: ankomstsonen/forplassen mot Øyaveien (forbeholdt bil/bus), parksonen mot sør (forbehold utendørsaktiviteter), elvebredden med den eksisterende turveien, og økonomigården. Med sin sirkulære utforming tilrettelegger hovedvolumet et kontinuerlig romforløp mellom de forskjellige sonene. Man opplever en sømløs overgang fra atkomsten til økonomigården, forbi parken, elvepromenaden og elva. Sammenstilling av de kontrasterende volumene gir utgangspunkt for et karakteristisk arkitekturuttrykk."

A square and a circle.

Center in the open landscape.

Juxtaposition between the exhibition and open landscape.