#0176 Fotohuset

Site
Oslo, Norway
Planning / Realized
Open competition, 2019
Client
Hav Eiendom AS
Size
4100 sqm
Team
Mirza Mujezinovic, Ragnhild Havåg, Jelle Boone, Umay Layla


From competition proposal:

"Sukkerbit¬en formes som en helhetlig øy bestående av selve Fotografihuset, en stor åpen plass i sør-vest og en omrammende kai med sittegrupper rundt det hele. Hovedinngangen til Fotografihuset legges sentralt mot plassen, og restauranten plasseres som en egen paviljong på plassen med panoramautsikt mot fjorden. Prosjektet HUSET, PLASSEN OG FJORDEN til-rettelegger for samspill mellom funksjoner i Fo¬tografihuset og utearealene – offentligheten har tilgang til hele bygget. Ankomsten til plassen blir iscenesatt: man van¬drer forbi Munchmuseet, beveger seg mellom restauranten og fotografihuset, og deretter ankommer den store plassen som åpner seg mot fjorden.

Slik vi ser det handler konkurransen ikke minst om det nye Fotografihusets eksteriør. Altså både bygningene på nært hold, og hvordan bygningene fremstår sett fra eller ved siden av ikonbyggene Munchmu¬seet og Operaen. Som et hus/museum med to tomter (A10 og A11) legger vi til rette for at Fotografihuset skal fremstå som en helhet ved å gi begge bygningene lignende formspråk og planløsninger, uteplasser og fasader. Med rødlig betong i fasadene vil fotografihuset få en fin og avklart kontrast til så mye av de grå og hvite fasadene i Bjørvika inkludert Munchmu¬seet og Operaen. Plassen bygges i den samme røde betongen som huset og danner sammen med huset en helhet.

Midt i fotografihuset ligger et atrium. Som Bjørvika i et nøtteskall viser atriet frem ikke bare sukkerbitens kaikonstruksjon men også ingeniørkunsten hele bydelen er tuftet på, nemlig bygningenes pele-fundament. I atriet kan man tydelig se pelene og vannet gjen¬nom en avlang åpning i gulvet som er lyst opp gjen¬nom et tilsvarende hull i taket. Med andre ord blir fjorden en del av interiøret."


View from the fjord.

View from the lobby.

Section.

Plan.