#0210  Karlsen & Nordseth HQ

Site
Oslo/Nittedal, Norway
Planning / Realized
Zoning (2023)
Client
Karlsen & Nordseth AS
Size
900 m2, office with workshop
Team
Mirza Mujezinovic


From the re-zoning documents:

"Målet med planinitiativet er å omregulere Gjelleråsveien 2 for å kunne etablere et nytt næringsbygg på eiendommene. Tomten er allerede bebygget, men planlegges ryddet da den eksisterende bebyggelsen bærer preg av midlertidighet og manglende arkitektonisk kvalitet. Den ansees som utdatert med tanke på miljø, energieffektivisering og kontorvirksomhet. Opprinnelig var bygningsmassen oppført som en mindre enebolig bygget på 1950-tallet. Den ble kontinuerlig utvidet og ombygget frem til i dag. Bruken ble også endret, og i de siste 30 år har bygningsmassen blitt brukt til kontorlokaler og verksted for Karlsen & Nordseth Entreprenør AS. Per i dag er eiendommen regulert til boligformål.

Næringsbygget plasseres på langs med i eiendommen i øst-vest retningen. Planområdet skråner opp mot sør/sørvest, slik at første etasje blir delvis integrert i terrenget, som en slags sokkel. Med utgangspunkt i landskapstilpasning foreslås det pulttaksform som skråner parallelt med terrenget. I tillegg får taket ytterligere artikulering ved tre «kutt» og en nedsenket del (over verkstedet). Dette gir bygget en særegenhet. De tre karakteristiske kuttene mot vest, (de tre «pyramidene») tilrettelegger for en integrert solcelle-løsning. Byggets arkitektoniske palett bygger på idéen om enkel og jordnær detaljering med bestandige materialer som for eksempel og tegl og båndtekking. Intensjonen er å bruke bedriftens kunnskap og erfaring til å skape et næringsbygg som også skal fungere som et utstillingsvindu." "


Existing situation seen from north. The old structure is to be demolished.

New office/workshop builidng seen from north.

New office/workshop builidng seen from east.

Plan second floor.

Plan 1. floor