#0161 Kollen på Verket

Site
Bærumsverk/Oslo, Norway
Planning / Realized
2017- (under construction)
Client
Attivo Eiendom AS/Strukta AS
Size
15 000 sqm (104 housing units for senior citizens)
Team
Mirza Mujezinovic, Mette Berg, Ragnhild Havåg

Project is done in collaboration with Jan Terje Iversen MNAL

Boligvelger: Sales Prospectus

From building application: "Tiltaket ligger som en randbebyggelse mot nord og vest på en kolle med eksisterende bebyggelse. Bygningene vil forsterke og i stor grad definere kollen som et landskapselement omgitt av et flatere og bølgende kulturlandskap. Grensen mellom bebygget areal og dyrkbart areal blir markert og den beviste utnyttelsen av terrengets topografi og dyrkbarhet illustrert. Fjernvirkningen av et relativt stort bygningsvolum vil bli redusert gjennom oppdeling og avtrapping av volumet. Bruk av mørke farger og naturmaterialer i fasadene vil ytterligere dempe inntrykket av et stort volum.
Fra tiltakets felles utearealer og nærmeste naboeiendommer vil bebyggelsen med to etasjer over terreng oppleves som relativt beskjeden og i samsvar med byggehøyder i eksisterende nabolag."

Pastoral surroundings

Garden/playground for the eldrely (image by VY Communications)

Building in the topography

Layering in the landscape

Pastoral surroundings II: 50 shades of green.