#0173 Ski Torg

Site
Ski, Norway
Planning / Realized
Open competition, 2019
Client
Ski Municipality
Size
15000 sqm
Team
Ragnhild Havåg, Mette Berg, Mirza Mujezinovic


From competition proposal:

"Dagens urbaniseringskrefter tar nå de mindre byene i Oslos randsone til nye høyder. Drevet bl.a. av byggingen av den nye Follobanen står fortetting, utbygging og fornying sterkt. Dette gjelder også for denne konkurransen om oppgradering fra karakterløs parkeringsplass til urbant byrom i Ski sentrum.

Vårt konkurransebidrag Teglteppe på Ski presenterer en ny og samlende utforming av «hjertet i skibyen» nemlig Nedre Torg. Forslaget svarer samtidig på torgets klimatiske utfordringer med absorbering av regn og overvann, det knytter sammen de ulike tilstøtende bygningenes inngangsnivåer, og det tilfører byrommet en estetisk og opplevelsesmessig helhet ved bruk av teglstein, et materiale med en lang historie og en høy tilstedeværelse i Ski.

Vi foreslår å forme selve bygulvet som et teglteppelandskap i organiske former. Mate-rialvalget styrker torgets forbindelse til de tilstøtende bygningene – ikke minst til Rådhuset og Teatret – alle i forskjellige nyanser av rød tegl. Små brudd i landskapet, løftede og senkede del¬er, gir rom for både mindre sittegrupper og for større arrangementer. Terrasseringer på sidene mot øst og vest åpner for forskjellig bruk i rand¬sonen i tilknytning til de tilstøtende gårdene, og i overgangen mellom terrasseringen og torgets midte plasseres to større bed som vil absorbere store mengder overflatevann og samtidig være en grønn berikelse av byrommet."


New Ski Square.