#0190 Trolldalsveien 8 A

Site
Oslo, Norway
Planning / Realized
Building  permit (2022)
Client
Alvestad Lopez / Olsen
Size
100 m2
Team
Mirza Mujezinovic


From the building application: "Tiltaket tar utgangpunkt i transformasjon av eksisterende horisontaldelt tomannsbolig. Den har vært eid i tre generasjoner siden det ble oppført i midten av 50-tallet. Tomannsboligen er et enkelt og rasjonelt bygningsvolum med saltak og tydelige proporsjoner, karakteristisk for etterkrigs smÃ¥husbebyggelse. Bygget ligger midt på tomten. Dagens eiere er et søskenpar med deres respektive familier. På grunn av endrete livssituasjoner og behov for vedlikehold samt modernisering, har de igangsatt prosjektet. Med enkle grep som innføring av et kontinuerlig baldakintak med en sittesituasjon og nye vinduer (til gulvet) åpnes seksjonen A opp mot hagen. Seksjon B (i andre etasje) får et nytt tilbygg som løser atkomst og andre ytelser (hagestue, soverom og bad). Den eksiterende delen av seksjon B, gjøres om til stue og kjøkken (tar i bruk hele salstakssnittet), samt to barnerom. Tilbygget inneholder også en sekundær boenhet. Intensjonen er å opprettholde den enkelheten og tydeligheten til den eksisterende tomannsboligen. Derfor legges tilbygget mot nordøst som et frittstående volum. Det knytter seg til tomannsboligen med en innglasset bro i 2. etasje. En slik plassering vil gjøre at bygningsmassen fremstår som mer åpen. Dette vil også gi med varierte romlige situasjoner rundt bygget: ny atkomst til seksjon B blir mer skjermet, og man får direkte tilgang til hagen fra atkomstsonen. I tillegg vil den frittstående plasseringen være mer «skånsom» mot den eksisterende tomannsboligen, da det blir mindre fare for setningsskader og påfølgende bevegelser i konstruksjonen bådede under byggingen og etter ferdigstillelsen. Tilbygget åpner seg mot vest. "

Existing situation seen from south/street.

Existing situation seen from north/garden.

New situation seen from south/street.

Extension as a free standing object.

Small-scale playfulness

Plan 1. floor

Plan 2. floor

Section through extension, go up stairs to see the city.