#0159 Våler

Site
Våler, Norway
Planning / Realized
Competition entry (2017)
Client
Våler Municipality
Size
7.000m2
Team
Mirza Mujezinovic, Javiera Sanhueza, Jonas Løland


From the competition proposal: "FULL HOUSE bygger på hovedintensjon: en skole og et aktivitetshus som styrker og knytter Våler sammen. I motsetning til den konvensjonelle stedsutviklingen som setter kommersielle funksjoner i sentrum foreslår vi heller å utvikle Våler med et åpent hus for kunnskap, aktivitet og fellesskap. I stedet for å spre skole- og aktivitetsprogrammet i separate volumer samler vi det hele i én kompakt bygning som vokser fra den eksisterende ungdomsskolen. Slikt forsterkes det interaksjon og samspill mellom forskjellige aktivitetene, noe som driver frem et myldrende miljø. FULL HOUSE som én bygning fremmer også en annen type bymessighet i tettstedet. Ved å plassere den presist mellom ungdomsskolen og banken skapes en tydelig forbindelse mellom sentrum og Glomma. Den kompakte bygningskroppen gjør det mulig å artikulere større uteområder til idrett og lek samtidig som den danner en sammenhengende bysituasjon."

School as an imperfect patchwork.
>
School as an interioriorized landscape.

The roof as a McGuffin - structural/spatial trigger.